เงื่อนไขการใช้

1. แนะนำ

เว็บไซต์แบบทดสอบทักษะ DQ เป็นแพลตฟอร์มเพื่อทดสอบความฉลาดทางดิจิทัล หรือ DQ (“เว็บไซต์”) โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ / อนุญาตให้บุตร / ผู้อยู่ในความดูแลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์เป็นของและดำเนินการโดย DQ World Pte. Ltd. (“DQ World”, “พวกเรา”, “ของเรา” หรือ “เรา”) การให้การบริการทดสอบทักษะ DQ บนไซต์ (“การบริการ”) ประกอบด้วยแบบทดสอบความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ คุณยอมรับและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดการใช้งาน การใช้บริการ (หรือถ้าคุณเป็นผู้ปกครอง / ผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีโดยใช้บริการ เมื่อได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว)) คุณยอมรับและยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงนี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าลงทะเบียนเข้าใช้บริการ หากคุณเป็นผู้ปกครอง / ผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีโดยใช้บริการ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าให้เด็กหรือผู้อยู่ในการดูแลของคุณลงทะเบียนเข้าใช้บริการ

เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี DQ World Pte. Ltd. (“DQ World”, “พวกเรา”, “ของเรา” or “เรา”) เป็นเจ้าของเวปไซต์นี้ แบบทดสอบ DQ ในเวปไซต์นี้ (การบริการ) เป็นการทดสอบความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ท่านตกลงและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อคุณได้เข้าใช้บริการเหล่านี้แล้ว (หรือถ้าคุณเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ใช้บริการบนเวปไซด์นี้ และเป็นผู้ให้การรับรอง) คุณยอมรับและตกลงในเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ถ้าคุณไม่ยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่ควรลง/ลงทะเบียนโปรแกรมนี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ยอมรับกับเงื่อนไขและนโยบายของเรา

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

2.1. ทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบที่เป็นเนื้อหา ข้อมูล โค้ด วัน หรือ อุปกรณ์ (“เนื้อหา”) บนเวปไซต์นี้เป็นของ DQ World PTE. LTD. (เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า, และเครื่องหมายรูปลักษณ์ในเว็บไซต์นี้เป็นของ “เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา”พวกเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องให้เหตุผล

2.2 เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า (รวมเรียกว่า เครื่องหมายการค้า) ที่แสดงบนเวปไซด์ ได้ถูกลงทะเบียน และถอดถอนการลงทะเบียน โดย DQ World ผู้ใดไม่สามารถนำไปใช้โดยไม่ได้รับการยินยอมจาก DQ World ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดความสับสนกับลูกค้า เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎบนเวปไซด์ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของดั้งเดิมที่ลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไว้ ห้ามเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เว็บไซต์อื่นๆต้องได้รับการอนุญาตจากเรา ถ้าต้องการติดตั้งเครื่องหมายทางการค้าของเราบนเว็บไซต์อื่น ต้องได้รับการอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามไม่ให้มีเครื่องหมายการค้าของเราอยู่บนเว็บไซต์อื่น หรือ ห้ามไม่ให้ปรากฏอยู่บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินคดีผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด iและจะถูกฟ้องดำเนินคดีตามกฏหมาย

3. ข้อห้ามในการใช้

3.1 คุณสามารถใช้เว็บไซต์ในทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามเงื่อนไขในการใช้งาน

3.2 การจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ตีพิมพ์ การบิดเบือนการบริการหรือเนื้อหา ถูกห้ามอย่างเด็ดขาด นอกจากคุณจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามไม่ให้ดาว์นโหลด โพส หรือ โชว์ ตีพิมพ์ ทำซ้ำ ก๊อปปี้ แจก ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ปรับปรุง ฉาย ย้าย สร้าง หรือ ละเมิดเนื้อหา ห้ามไม่ให้ใช้ในทางพาณิชย์ หรือ ใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ นอกเสียจากท่านจะได้รับการยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ห้ามไม่ให้ท่านดาว์นโหลด โพส แสดง ตึพิมพ์ ก๊อปปี้ หรือใช้ในการทำซ้ำ เผยแพร่ เคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยน ขาย เนื้อหา ท่านยินยอมที่จะไม่ปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ หรือ ย้าย หรือ เปลี่ยนความหมายของเนื้อหา หรือ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือ เนื้อหา

4. ข้อจำกัดของการอนุญาต

คุณสามารถเข้าใช้ ดูเนื้อหา บนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่มีอินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังสามารถปรินซ์เนื้อหาเพื่อใช้งานเอง ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

5. ค่าสินไหมทดแทน

5.1 ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้กับทาง DQ World และทางเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน สินไหม ต้นทุน และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายของทนายคาม เมื่อคนส่งข้อความ เนื้อหา ข้อมูล ซอฟแวร์ จากเว็บไซต์ ในกรณีที่ท่านทำการละเมิดเงื่อนไขในการใช้งาน

5.2 ทาง DQ World ขอสงวนลิขสิทธิ์ มีสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมทุกเรื่องเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน คุณยินยอมที่จะร่วมมือกับ DQ World ในการฟ้องร้องดังกล่าว

6. การปฏิเสธความรับผิดชอบ และ ข้อจำกัด

6.1 เนื้อหาที่อยู่ในนี้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ เพื่อรักษาเหยื่อที่ติดเกมส์หรือเหยื่อที่ถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

6.2 โปรดปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ถ้าคุณหรือคนเจ็บแสดงอาการที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบและความเสี่ยงในการใช้เนื้อหาทั้งหมด ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ DQ World หรือผู้ร่วมให้ข้อมูล / พนักงานหรือหน่วยงานในสังกัดหรือ พนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้างหรือดูแลเว็บไซต์จะไม่รับผิด ชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม อุบัติเหตุ การสูญเสีย ซึ่งเกิดจากการนำเนื้อหาไปใช้อย่างผิดกฎหมาย ความรับผิดชอบจะได้รับการยกเว้นตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

6.3 ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต DQ World จะไม่รับรองหรือการรับประกันใดๆที่เกี่ยวกับ ความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, ความครบถ้วน, ความทันยุคสมัยทันสมัยของเนื้อหา, ซอฟต์แวร์, ข้อความ, กราฟิก, ลิงก์, หรือการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์

7. ปรับปรุงการบริการ

DQ World อาจจะจำเป็นที่จะต้องอัพเดต รีเซ็ต จุดใดจุดหนึ่ง หรือ กิจกรรม หรือ เกมส์ และการใช้บริการ DQ World มีสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

8. การบริการและเนื้อหาของบุคคลภายนอก

8.1 คุณควรทราบว่าบนเว็บไซต์ของเราจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อคนกดคลิ๊กไปที่ลิงก์ดังกล่าว จะทำให้คุณออกไปจากเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ลิงค์พวกนี้เป็นของ คู่ค้า ผู้สนับสนุน และ พาร์ทเนอร์ ที่อาจใช้โลโก้ของเราบนเว็บไซต์พวกเค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราทำงานร่วมกัน คุณยอมรับว่าเมื่อคุณคลิกลิงก์ใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วเว็บไซต์ที่คุณไปจะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆของเว็บไซต์นั้นจะแตกต่างกันออกไป และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านั้นกล่าว เราไม่รับรองและไม่สามารถรับประกันได้ ว่าคุณจะพอใจกับผลิตภัณฑ์ บริการใดๆ หรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่มีอยู่ในไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการตรวจสอบตามความเหมาะสมก่อนทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ กับบุคคลเหล่านี้

8.2 ขอให้ท่านทราบว่า เราไม่รับผิดชอบต่อความแม่นยำถูกต้อง ของข้อมูล บนเว็บไซต์ที่ค้นเจอบนเวปเสริซเอนจิ้น (search engine)

9. ข้อจำกัดความเสียหาย

9.1. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ไฟล์ที่ท่านดาว์นโหลดไปจากเวปไซต์ จะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องมีกระบวนในการป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ท่านต้องมีกระบวนในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เหล่านี้ เพื่อป้องการการสูญหายของข้อมูล

9.2. เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการสูญหาย หรือ สูยเสีย ที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูล และอื่นๆ อันเนื่องมาจากการที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์

9.3 การใช้เนื้อหาและบริการหรือรายการใด ๆ จาก DQ World 5nvเป็นความเสี่ยงของคุณเอง การบริการ, เนื้อหาและบริการหรือสิ่งของใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ ให้ถือว่าเป็น “ไปตามนั้น” และ “ตามที่มี” และในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย โดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะ ไม่มี บริษัท และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DQ WORLD สามารถรับรองแทน DQ WORLD ในเรื่องความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพความถูกต้องหรือความพร้อมใช้งานของบริการของเราได้ ไม่ว่าจะเป็น DQ WORLD หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ DQ WORLD สามารถรับประกันได้ว่าบริการ, เนื้อหาหรือบริการหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางบริการจะมีความถูกต้องเชื่อถือได้ปราศจากข้อผิดพลาด, ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข นอกจานี้เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่มีไวรัสหรืออันตรายอื่น ๆ เรายังไม่รับประกันได้ว่าการบริการหรือเนื้อหาที่ทางเราจัดทำขึ้นจะตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ

9.4 ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย DQ WORLD ปฏิเสธการรับผิดชอบทั้งหมดใดๆ, ไม่ว่าจะระบุโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึงการไม่รับผิดชอบในเรื่องความสามารถในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์, ไม่รับประกันว่าจะเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งไว้"

9.5 ทาง DQ WORLD, บริษัท ในเครือหรือผู้อนุญาตให้บริการผู้ให้บริการพนักงาน, ตัวแทนเจ้าหน้าที่, DQ WORLD หรือ คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ, หรือการที่คุณไม่สามารถใช้งานได้ บริการใดๆ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาเหล่านี้ หรือบริการหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางบริการหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งทางตรง, ทางอ้อม, พิเศษ, อุบัติเหตุ, ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือโดยเด็ดขาดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเจ็บปวดและความทุกข์ยากความรู้สึกทางอารมณ์การสูญเสียรายได้, การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจหรือ การสูญเสียเงินออม การสูญเสียความสามารถในการทำงาน การสูญหายของข้อมูลและไม่ได้เกิดขึ้น โดยการฉ้อฉล (รวมถึงความประมาท) การไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออื่น ๆ แม้ว่าจะได้รับความเสียหายก็ตาม

10. ข้อจำกัดเรื่องเวลาและไฟล์

ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตการกระทำหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับ เงื่อนไขการใช้บริการหรือบริการนี้ต้องได้รับการแก้ไขภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น, ถ้าไม่เช่นนั้น ให้ถือว่าการกระทำหรือการเรียกร้องดังกล่าวถูกห้ามอย่างถาวร

11. การไม่สละสิทธิ์

การไม่สละสิทธิ์โดย DQ World ที่ระบุในเงื่อนไขการใช้จะมีผลต่อไป หรือการสละสิทธิ์จะยังคงดำเนินต่อไปในเงื่อนไขที่อยู่ในเงื่อนไขในการใช้ ข้อผิดพลาดของทาง DQ World ไม่ได้ใส่เงื่อนไขใดลงไปในข้อตกลงในการใช้งาน ไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว

12. ข้อยกเว้น

ถ้ามีเงื่อนไขที่อยู่บนเงื่อนไขในการใช้งานถูกตัดสินว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ ผิดกฏหมาย หรือ ไม่สามารถนำมาเป็นเงื่อนไขได้ เงื่อนไขนั้นจะถูกยกเลิก หรือ ถูกจำกัดออก ในขณะที่เงื่อนไขที่เหลืออยู่จะ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

13. การยอมรับข้อตกลงทั้งหมด

เงื่อนไขในการใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นการยอมรับข้อตกลงทั้งหมด ระหว่างคุรและทาง DQ World เป็นความเข้าใจตรงกัน ยอมรับข้อตกลงกันโดยทั้งทางลายลักษณ์อักษรและพูดคุยเจรจา

14. เคลือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

เมื่อท่านใช้บริการของเราผ่านทางเคลือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เคลือข่ายของท่านจะคิดค่าบริการ ในการส่งข้อความ ข้อมูล และ ค่าบริการต่างๆ การดาว์นโหลด ลงโปรแกรม หรือ ใช้บริการ เ ว็บไซต์ของเราอาจไม่สามาถทำงานบนบางเคลือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เราไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียม การบล็อค ใช้ หรือ การปิดกั้นการใช้บริการดังกล่าว

15. การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการเข้าโซเชียลมีเดีย

15.1. ท่านสามารถลิงค์เข้าสู่เวปไซต์ของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องไ่ม่ทำให้เราเสียชื่อเสียง หรือ เอารัดเอาเปรียบ แต่คุณไม่สามารถสร้างลิงค์ให้ดูออกมาว่าคุยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับทางผู้จัดทำ นอกจากจะได้รับการอนุญาต

15.2. เว็บไซต์ของเรามีเมนูที่เป็นโซเชียลมีเดีย ที่เปิดให้ให้ท่านได้ (a) ใส่ลิงค์ของท่าน หรือ ของบุคคลอื่น มายังเว็บไซต์ของเรา (b) ส่งอีเมล์หรือส่งเนื้อหาที่อยู่บน เว็บไซต์ (c) แสดงให้เห็นเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์ให้ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณหรือ ของบุคคลอื่น (d) ติดต่อกับผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น (e) โพสเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นคนทำขึ้นมา (UGC) ที่ เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นได้เข้ามาใช้ และติดต่อสื่อสารกับท่าน (f) ใช้ในการคอมเม้นท์เนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) (g) แทกหรือลิงค์เนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ไปถึงผู้เข้าใช้คนอื่น

15.3. ท่านสามารถใช้เมนูบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อโชว์ ที่ทำตามเงื่อนไขในการใช้งาน และถูกตรงตามเงื่อนไข ของแต่ละเมนู แต่คุณต้องไม่ะ: (a) ใส่ลิงค์เวปไซต์ ที่ไม่ใช่ของคุณ (b) ตัดต่อเวปไซต์ให้เห็นเป็นบางส่วน เช่น เฟรม หรือ ส่วนส่วนใดๆบนเว็บไซต์นั้น (c) ลิงค์ไปส่วนใดส่วนหนึ่งของเวปไซต์ นอกเหนือจากหน้าหลัก (d) แทคผู้ใช้หรือ ส่งอีเมล์ไปยังผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานในปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต (e) โพสเอกสารข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลทางการเงิน ของผู้หนึ่งผู้ใดบนเว็บไซต์ (f) กระทำการใดๆ ที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎระเบียบในการใช้งาน

15.4 เวปไซต์ที่คุณลิงค์ หรือ ใช้งาน ต้องถูกต้องตามกฎระเบียบการใช้

15.5 ท่านยินดีที่จะร่วมมือกับเราในการลบลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกการอนุญาตในการให้ลิงค์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

15.6 เราสามารถที่จะปิดจุดใช้งานที่เป็นโซเชียลมีเดีย โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

16. พื้นที่ปกครองและเขตปกครองตามกฎหมาย

16.1 . เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริการของเรา และ เงื่อนไขในการใช้ รวมไปถึงการฟ้องร้อง ที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้อง หรือ ร้องเรียน ต้องใช้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในการพิจารณาตัดสินเท่านั้น คุณและเราจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลที่อยู่ในเขตการปกครองของประเทศสิงคโปร์ เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยคดีฟ้องร้องที่เกิดจากเงื่อนใขในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

16.2. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขในการใช้งาน คือ United Nations Convention

17. บัญชี

17.1. ผู้เข้าใช้บริการอาจจะต้องเปิดบัญชีเพื่อเข้าใช้บริการ หรือ มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์บางอย่างในเวปไซต์ คุณต้องให้ข้อมูลล่าสุด ถูกต้อง สมบูรณ์ ของตัวคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนของคุณในระหว่างลงทะเบียน คุณต้องรับผิดชอบกับการเก็บรักษา ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านให้เป็นความลับ คุณจะต้องรับผิดชอบกับกิจกรรมที่เด็กนักเรียนของท่านได้ทำบนเว็บไซต์ คุณต้องไม่ปลอมแปลงตัวเอง เป็นผู้อื่น ห้ามใช้บัญชี รหัสผ่าน หรือ ข้อมูลบัญชีของผู้อื่น คุณยอมรับว่าคุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีถ้าถ้ามีผู้อื่นแอบใช้ชื่อบัญชี และรหัสผ่านของคุณ หรือเมื่อใดที่ทราบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

17.2. มีบัญชี 3 ประเภทที่ท่านต้องเปิดใช้ คือ (a) บัญชีสำหรับครูประจำชั้น; b) บัญชีของเด็กแต่ละคนที่อายุ 8-12 ปี (เปิดบัญชีเอง หรือ พ่อแม่เป็นคนเปิดบัญชีให้) c) บัญชีของเด็กแต่ละคนที่อายุ 13 -18 ปี (เปิดบัญชีเอง หรือ พ่อแม่เป็นคนเปิดบัญชีให้)

18. เนื้อหาและบัญชีที่ทำขึ้นโดยผู้ใช้

18.1. เราไม่ทำการตรวจสอบเนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ดังนั้นคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้น เราจะไม่รับผิดชอบกับเนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อ การไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาส่วนอื่นๆที่ดัดแปลงมาจากผู้อื่น

18.2. เราเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของทุกคน ถ้าคุณต้องการโหลดเนื้อหาที่คุณผลิตเอง (UGC) ไว้ในเว็บไซต์ของเรา คุณต้องมีสิทธิ์ตามกฏหมาย

18.3. ท่านไม่สามารถเอาเนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ขึ้นเว็บไซต์ได้ ถ้าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังไม่สามารถนำเนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ที่ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดเงื่อนไขในการใช้งาน และ/หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อืน คุณสามารถนำเนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ของผู้อื่นขึ้นเว็บไซต์ได้ ถ้าได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ UGC ทาง DQ World สามารถ นำเนื้อหา UGC ออจากเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องแจ้งคุณ ถ้าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดลิขสิทธิ์ ของบุคคลอื่น ดังนั้นถ้าพบว่าท่านกระทำการใดๆที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น ทางเราจะยกเลิกบัญชีของคุณ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

18.4. เนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ที่โพสลงบนเว็บไซต์ถือว่า ไม่เป็นของตนเอง เป็นรูปแบบที่ไม่มีผู้ใดถือครองกรรมสิทธิ์ เมื่อคุณโพสลงบนเว็บไซต์ของเราแล้ว ถือว่าคุณอนุญาตให้ทางเราและผู้เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเรารอบโลก สามารถใช้เนื้อหาเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เมื่อต้องทำซ้ำ ปรับปรุง แสดง และเผยแพร่ ได้ตามความประสงค์ของบุคคลนั้น

18.5. ท่านรับรองว่า:

18.5.1. ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ดังกล่าว และมีลิขสิทธิ์ เอกสิทธิ์ เอกสารใบอนุญาต ที่ถูกต้องพร้อมที่จะแสดงให้กับทางเรา และทางบริษัทที่ทำงานร่วมกับเรา และผู้เกี่ยวข้อง

18.5.2. เนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้ ถูกต้องตามกฏระเบียบและกฎหมาย

18.5.3. ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) และรับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา และคุณ (ไม่ใช่ DQ World) ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่สร้างขึ้น ว่าถูกต้องตามกฏหมาย ความถูกต้อง และเหมาะสม

18.6. เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือความถูกต้องของสื่อที่ผลิตโดยผู้ใช้งาน (UGC) ที่โพสโดยตัวคุณเองหรือผู้ใช้ผู้อื่น

18.7. เรามีสิทธิ์ในการที่:

18.7.1. ย้าย บล็อค แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ กระทำการใดๆ กับ เนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ถ้าเราพบว่าเนื้อหาเหล่านี้, ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและละเมิดเงื่อนไขในการใช้งาน ของบุคคลและองค์กรอื่น หรือสุ่มเสี่ยงกับความปลอดภัยของผู้ใช้เว็บไซด์และสาธารณะชน ทำผิดกฏหมายซึ่งอาจนำความเสียหายสู่ DQ World นอกจากนี้การตัดสินใจเอาเนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ออกจากเว็บไซต์ ให้ถือว่าเป็นการตัดสินของ DQ World ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ทาง DQ World ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายเนื้อหาที่ผลิตขึ้นจากการเอาเนื้อหาที่ผลิดโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) หรือ ความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้า ในการเอาเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์

18.7.2. เราอาจจะจำเเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณในกรณีที่มีผู้แจ้งว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยตัวผู้ใช้เอง (UGC) ที่ท่านทำขึ้น ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น

18.7.3. แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ใช้เว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

18.7.4. ลบหรือระงับการใช้บัญชีโดยไม่ต้องให้เหตุผล ถ้าพบว่าทำผิดข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ของเรา

19. มาตรฐานของเนื้อหา

19.1 เนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้ (UGC)ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของเรา ถูกระเบียบ กฏหมาย โดยที่ เนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้ (UGC) จะต้องไม่ทำสิ่งต่อไปนี้:

19.1.1. มีเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ลามก อนาจาร ก้าวร้าว ข่มขู่ โหดร้าย เกลียดชัง เสียดสี หรือ เป็นที่น่ารังเกียจ

19.1.2. มีเนื้อหาส่งเสริมเรื่องเพศ ความรุนแรง หรือ เหยียดหยามทาง ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรือ อายุ

19.1.3. ละเมิดสิทธิทางกฏหมาย (สิทธิของศีลธรรม สิทธิทางสาธารณะ สิทธิความเป็นส่วนตัว) ของผู้อื่น หรือ มีเนื้อหาที่อาจก็ให้เกิดความเสียหาย ความผิดทางอาญา หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขในการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

19.1.4. เข้าข่ายหลอกลวงผู้อื่น

19.1.5. สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมที่ผิดกฏหมาย

19.1.6. สร้างความรำคาญ ความหงุดหงิด กวนใจ หรือ ทำให้ผู้อื่นโกรธ

19.1.7. ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือ หลอกลวงว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือบุคคลอื่น

19.1.8. เกี่ยวข้องกับการขายของ รายการประกวด ชิงโชค หรือ โปรโมชั่นที่กระตุ้นยอดขาย การประกวด ชิงรางวัล หรือโปรโมชั่นอื่นๆ

19.1.9. มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ สแปม

19.1.10. ทำให้รู้สึกว่าพวกเค้าเกี่ยวข้องกับเรา ทั้งที่ไม่เป็นความจริง

20. การละเมิดลิขสิทธิ์

ถ้าท่านเชื่อว่าเนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้เว็บไซต์ (UGC) อันไหนละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน โปรดอีเมล์มาที่ contact@dqworld.net IDQ World มีนโยบายในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์